موضوع فعالیت شرکت کارگزاری رضوی بر طبق اساسنامه عبارت است از خرید و فروش اوراق بهادار، ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی سرمایه‌گذاران، بازار گردانی اوراق بهادار، انجام برررسی‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مالی، اخذ تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و اشخاص، راهنمایی شرکت‌ها در مورد تامین مالی، افزایش سرمایه و عرضه سهام و دیگر خدمات مرتبط با اهداف شرکت.