شركت تدبیرگر سرمایه ( سهامی خاص ) در تاریخ 15/11/1379 با هدف ارائه خدمات کارگزاری بورس در بازار سرمایه تشكیل گردید. این شرکت از همان روزهای اول فعالیت خود در جهت توسعه کیفی و کمی خود اقدامات عملی را آغاز نموده است. بهینه سازی ساختار سازمانی، توسعه سخت افزارها و نرم افزارها و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی حاضر بخشی از این تلاشها در جهت پاسخ به انتظارات بازار سرمایه می باشد. هیات مدیره شركت متشكل از سه نفر با تخصص های فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس علوم انسانی می باشند.