این سایت به معرفی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه و شعبات آن در سراسر ایران می پردازد.