این سایت به ارائه مطالبی در خصوص حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و سواحل ایران می پردازد.