آسیابان,اولین پایگاه جامع اطلاع رسانی اینترنتی خبری - سیاسی -اجتماعی- فرهنگی و هنری استان یزد است.