این سایت یکسری برنامه‌های آموزشی را بصورت online در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید توضیحات مورد نیاز درباره برنامه‌ها‌ی درسی ، چگونگی این کلاس‌ها ، برنامه‌های آموزشی ، امتحانات مربوط به آنها که توسط گروهی از اساتید دانشگاه‌ها در زمینه‌ی ریاضیات علوم کامپیوتری طراحی شده اند را مشاهده نمایید. از طرفی نتایج این امتحانات را بصورت online می‌توانید دریافت کنید. این سایت توسط Nancy parham طراحی شده است که بیوگرافی این شخص نیز موجود است.