کتابخانه منطقه ای علوم وتکنولوژی در شیراز, مرکز استان فارس, واقع شده است. شیراز دارای زمینی حاصلخیز است و در امتداد رشته کوههای زاگرس گسترده شده است. ارتفاع این شهر از سطح دریا 1498 متر می باشد و طبق آخرین آمار, 1300000 نفر در آن زندگی می کنند.