در اجرای فرامین مقام معظم رهبری در ابتدای سال 82 مبنی بر تلاش مضاعف و پیگیر مسئولین در خدمت رسانی به امت بزرگوار و مردم متدین و انقلابی و در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات نیروی انتظامی و زمینه سازی جهت خدمات دهی سایر دستگاهها و نیز در راستای تحقق دولت الكترونیك طرح پلیس+10 در فاز اول با 3 خدمت عمومی گذر نامه گواهینامه و اجراییات به جهت كاهش تعداد وطول سفرهای درون شهری مردم و سهولت و افزایش سرعت دسترسی به خدمات و رشد و توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات تهیه و بحول و قوه الهی بهره برداری از آن در دهه فجر انقلاب اسلامی سال 82 آغاز شد كه بتدریج دفاتر و شعبات آن به 38 مركز در سطح شهر تهران بزرگ و 9 مركز در شهر كرج افزایش و دایر گشته و در مراكز استان كل كشور نیز در دست اقدام می باشد.