جمهوری سودان در شمال شرقی آفریقا بین دو خط عرض 4 و 23 شمالی و دو خط طولی 22 و 38 شرقی قرار دارد. از نظر مساحت بزرگترین كشور عربی و آفریقایی و با 9 كشور مصر و لیبی (شمال)، چاد و آفریقا مركزی (غرب) كنگو، اوگاندا و كنیا (جنوب) و اتیوپی و اریتره ( در شرق) همسایه است و دریای سرخ آن را از كشور عربستان سعودی جدا میكند. مساحت آن 5/2 میلیون كیلومتر مربع معادل یك میلیون مایل مربع و یكی از ده كشور بزرگ جهان است . مساحت آن 3/8% مساحت آفریقا است.