پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با هدف پژوهش در جوانب مختلف حیات و اندیشه امام و معرفی دیدگاه های ایشان و انقلاب اسلامی ایران تاسیس گردیده است.