در آموزش و پرورش استان بوشهر تعداد 159 کودکستان با 5450 نوآموز، 947 آموزشگاه ابتدایی با 89469 دانش آموز، 522 آموزشگاه دوره ی راهنمایی تحصیلی با 67809 دانش آموز، 380 آموزشگاه دوره ی متوسطه با 52335 دانش آموز، 98 مرکز پیش دانشگاهی با 6595 دانش آموز، 6 مرکز آموزش عالی و کاردانی پیوسته با 1049 دانشجو و 190 آموزشگاه بزرگسال با 5910 نفر محصل و به طور کلی 10083 کلاس درس در سطح استان با 228617 نفر دانش آموز، دانشجو و فرهنگی به فراگیری علم و دانش مشغولند.