سایت اینترنتی تخصصی گروه کامپیوتر از ابتدای تاسیس تا کنون در راستای اطلاع رسانی هرچه بیشتر و بهتر جهت دانش جویان و همچنین عموم دانش پژوهان و دانش دوستان عزیز فعالیت داشته است.در این سایت اطلاعات متنوعی در مورد گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک وجود دارد.