مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل به عنوان یکی از مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی در بهمن ماه 1379 با حضور وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر آران و بیدگل افتتاح شد<br /> فعالیتهای آموزشی این مرکز با توجه به نیازهای منطقه ای به طور رسمی از ابتدای سال 1380 آغاز و هم اکنون با 9 رشته تحصیلی در چهار گروه آموزشی صنعت ، کشاورزی، خدمات اجتماعی ، و هنر با 420 دانشجو در حال فعالیت می باشد .