سایت جدول کلمات متقاطع فارسی در ابتدای سال 2002 میلادی به عنوان یک پروژه شخصی در آدرس موقتی قرار گرفت که تاکنون مورد توجه دوستداران جدول فارسی بوده است و اینک این طرح بصورت جدی تر تحت آدرس فعلی فعال میباشد . هدف از این سایت دسترسی راحت تر ایرانیان مقیم خارج از کشور به این گونه از سرگرمی ها ست که میتواند جنبه آموزش زبان و ادبیات و فرهنگ را نیز داشته باشد . لازم به ذکر است که کلیه جداول این سایت گزیده ای از جداول نشریات چاپ داخل و خارج از ایران است که در این سایت باز انتشار می یابد . در زمان فعلی قصد بر آن است تا این سایت هر دو هفته یک بار جداول تازه تری ارائه دهد که در روزهای دوشنبه بروز خواهد شد .