تله تكست در ایران با نام شبكه پیام سیما در 30 مهر 1374 با پخش روزانه یك ساعت برنامه به صورت ویدیو تكست كار خود را آغاز كرد. به تدریج با تجهیز گیرنده های تلویزیونی به رمزگشا تله تكست به طور 24 ساعته به دو زبان فارسی و انگلیسی پخش می شود.