این سایت در اولین مرحله برگزیده ای از کتابهای چاپ شده در ایران را درمعرض دید علاقه مندان قرار می دهد با استفاده از امکانات این سایت می توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را بیابید و به صورت مستقیم آن را سفارش دهید .