موسسه مطالعات بازارهای بین الملل کیمیا در راستای اهداف صادرات و واردات کشور و آشنایی<br /> عموم بازرگانان و دانشــجویان رشـــته های مرتبط بازرگانــــی با تــــجارت الکتـــرونیک ایجاد گردید و سعی نمود با ارائه خدمات در ســطح کـشور و بین الملل با تجربه متخـصصان و اساتید زبــــده و فــــارغ التحـــصیلان دانشــــگاهها در اجرای فن آوری اطلاعات و خدمات در تجارت الکترونیک فعالیت های عمده خود را با ارائه سرفصل ها و متدهای آموزشــــی مطابق با فن آوری روز جهان و خدمات اینتــرنتی و راهکارهای آموزش از راه دور و خدمات پشتیبانی شبکه های محلی و ایجاد وب سایت در جهت معرفی محصولات تولیدی و صادراتی و اطلاع رسانی تخصصی در خصوص ترازهای بازارهای جهانی ارائه نماید.