شرکت تولیدی تحقیقاتی آریا شیرین نوش در سال 1380 جهت تحقیقات و تولید در زمینه مواد حاصل از صنعت بیوتکنولوژی به ثبت رسید.<br /> از آنجایی که تولید فروکتوز (قند میوه) صنعت بسیار جدیدی در دنیا میباشد ،این شرکت با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از دانش متخصصین و محققین خود اولین کارخانه تولید فروکتوز (قند میوه) و سایر محصولات حاصل از صنایع تبدیلی ذرت( شامل روغن ذرت ،گلوکز،گلوتن،کنجاله وخوراک . دام غنی شده با مواد پروتئینی) را راه اندازی نمود.