مؤسسه صنعتی خوزستان محصولات وارداتی ترکیه را با شش ماه ضمانت کتبی به صورت نقد و اقساط طبق جداول تنظیم شده به فروش می رساند. <br /> کلیه تولیدات مؤسسه صنعتی خوزستان با خدمات پس از فروش ارائه می گردد. <br /> مؤسسه صنعتی خوزستان آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با کلیه ارگانهای دولتی و شرکت های خصوصی اعلام می دارد .