برگزاری تورهایی مانند: کوه نوردی، صخره نوردی، اسکی، شتر سواری، سفر به مناطق دیدنی و غیره می‌باشد.