مخابرات استان سمنان در سال 1306 هجری شمسی با یک خط تلفن مغناطیسی در منطقهٔ بازار بزرگ سمنان افتتاح و با یک رشته سیم آهنی از تهران به سمنان و از سمنان به شهرهای مختلف استان از جمله دامغان ، شاهرود و گرمسار زیر نظر ادارهٔ مکالمات مرکزی ارتباط داشته است.