كانون نشر علوم در سال 1369 تاسیس شد و با توجه به كمبود وافر كتب مناسب در زمینه علوم و بالاخص علوم انفورماتیك و كامپیوتر در آن زمان،‌بر آن شد كه فعالانه اقدام به چاپ و نشر آثار برگزیده‌ای در حوزه علوم كاربردی خصوصا كامپیوتر و الكترونیك بنماید.