شركت گز سكه در آستان قرن بیست و یكم قرنی كه در تمدن بشری مصصم است به آغوش مهربان طبیعت باز می گردد گز را به معرض انتخاب مشتریان خود می گذارد پسته سبز و خوشمزه ایران را در لفافی از عصاه ذرت و شكر و نوعی شیره گیاهی به نام ترنجبین كه با عسل ناب و طبیعی دشت های پر گل وقوام یافته پیچیده ایم بدون هیچ ماده شیمیایی رنگها و اسانسا محصولی كه ما تولید می كنیم با داشتن پروانه ساخت تحت نظارت و كنترل سازمانهای دولتی ذیربط می باشد شركت گز سكه برای جلب اعتماد مشتریان خارجی خود اقدام به استفرار سیستم تضمین كیفیت ایزو ۹۰۰۲ كرده و با اخذ این گواهینامه از شركت اروتوف بعنوان تنها و اولین دارنده ایزو ۹۰۰۲ برای تولید بسته بندی و توزیع انواع گز گام مهمی در جهت شناساندن این میراث ملی با بازارهای جهانی برداشته است.