از محصولات این شرکت می توان به انواع خرما و خشکبار اشاره کرد.