شرکت خوش روش پیشرو در تهیه و توزیع انواع میوه جات خشک کرده و خشکبار می باشد.