هدف از ایجاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران که در زمینی به مساحت 17 هکتار و با زیربنایی برابر با 40 هزار متر مربع احداث شده است، انجام پژوهش‎های بنیادی و کاربردی در کلیه زمینه‎ های پلیمری و پتروشیمیایی از جمله لاستیک، پلاستیک،‌ کامپوزیت ، رنگ، روکش و چسب ، ‌علوم پلیمر، طراحی و فرایند تولید مواد پلیمری، پلی یورتان، پلیمرهای زیست‌سازگار و سامانه‎ های نوین دارورسانی و نیز تربیت نیروی انسانی و پیشرفت دانش فنی لازم برای طراحی و توسعه صنایع پلیمری،‌در جهت نیل به خودکفایی کشور و ارتقای توانمندی تکنولوژیک و حرکت در مرزهای دانش در این رشته می‌باشد.