این سایت متعلق به سازمان Aldor می‌باشد ، که این سازمان زبان پیشرفته‌ای را برای کار کردن با سیستم‌های جبری کامپیوتری AZ۱۰M ارائه می‌دهد. این زبان برای استفاده در ریاضیات مدرن بسیار مفید می‌باشد. در این سایت می‌توانید راهنمای Aldor را مورد استفاده قرار دهید و با پروژه‌های این مرکز نیز آشنا شوید. در این سایت بسیاری از مطالب مفید را می‌توانید download نمایید و جدیدترین اخبار ارائه شده در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهید.