مرکز CPE ارائه‌کننده‌ی برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ی حسابداری می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند در سمینارها و کنفرانس‌هایی که توسط این مرکز برگزار می‌شود شرکت کنند. این مرکز دارای مباحث آموزشی در رابطه با مدیریت ، مالیات‌دهی ، حسابداری و کامپیوتر می‌باشد. مرکز CPE توسط دانشگاه Montana مورد حمایت قرار می‌گیرد. از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی دانشکده‌ی بازرگانی این دانشگاه به دست می‌آورید.