این واحد در سال ۱۹۳۶ برای فرستادن تیم قایق رانی به المپیک برلین برپا شد و از آن سال تا کنون رشد قابل ملاحظه ای داشته است.