این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش چوگان با دوچرخه می‌پردازد و اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ی این بازی ارائه می‌دهد. قوانین و راه‌کارهای بازی را عنوان می‌کند و تجهیزات و لباس‌های این ورزش را معرفی می‌نماید. این بازی در چهار زمان ۱۰ دقیقه‌ای برگزار می‌گردد و بین هر راند بازی دو دقیقه زمان استراحت وجود دارد. در هر تیم چهار دوچرخه‌سوار بازی می‌کنند و افراد تیم می‌توانند زن ، مرد و یا از هر دو جنسیت باشند. این بازی نخستین بار در هندوستان شکل گرفت و سپس به سراسر نقاط جهان منتقل گردید.