این سایت متعلق به مرکز ورزش چوگان با دوچرخه در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشدکه نوعی بازی چوگان محسوب می‌شود وتجهیزات و لوازم آن با چوگان یکسان می‌باشد با این تفاوت که در این ورزش ، ورزشکاران با دوچرخه حرکت می‌کنند. در این ورزش ، سه عامل دخالت دارند که عبارتند از: دوچرخه‌سواری ، کار باراکت و کار گروهی که اخیراً هر یک از این موارد به تنهایی به صورت یک ورزش مطرح می‌باشند. این ورزش را می‌توان در زمین‌های فوتبال ، لاکروس یا هاکی انجام داد و هیچ‌گونه محدودیتی از نظر مکانی برای آن وجود ندارد.