اکراین دومین کشور به لحاظ وسعت در اروپا بشمار میرود که شرق اروپا واقع شده است . ازشمال با روسیه و بلاروس واز جنوب در مجاورت دریای سیاه ، ازشرق با روسیه واز غرب با کشورهای : لهستان ، سلواکی ، رومانی ، ملداوی در همسایگی است .<br /> طویل ترین رود اروپا یعنی دنیپر اکراین را به دو قسمت شرقی وغربی تفسیم کرده است .وجود این رود عظیم سبب بوجود آمدن زیبایی خیره کننده و طبیعتی سبز در این کشور شده است .<br /> زمستانی سرد اما زیبا وقابل تحمل و تابستانی رویایی از مشخصه های آب و هوایی اکراین است