در این سایت با انجمن CPAs ایالت نیویورک آشنا می‌شوید. این مرکز بزرگ‌ترین مرکز حسابداری در امریکا محسوب می‌شود و بیش از ۳۰ هزار عضو دارد. این انجمن قصد دارد تا اطلاعات و دانش مردم را درباره‌ی حسابداران صاحب امتیاز ارتقاء بخشد. علاقه‌مندان می‌توانند نشریات چاپ شده توسط این مرکز را مورد مطالعه قرار دهند. این مرکز دارای بخش‌هایی در زمینه‌ی: حسابداری ، بازرسی ،خدمات مشاوره‌ای ، صنعت و مالیات می‌باشد. در صورت تمایل می‌توانید از برنامه‌های آموزشی این انجمن استفاده کنید.