این سایت یک منبع اینترنتی درباره سرطان است که می توانید درباره این بیماری اطلاعاتی به دست اورید و از طریق email با پزشکان ومتخصصان در ارتباط باشید و سوالات و نظرات خود را مطرح کنید.و همچنین از جدیدترین اخبار پزشکی مطلع شوید.