از آغاز فعالیت شرکت ملی نفت ایران که در بهمن ماه سال ١٣٢٧، با هدف اکتشاف، توسعه و بازاریابی و فروش نفت خام و گاز طبیعی تشکیل شد بیش از ٥٥ سال میگذرد و امروز شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان مطرح است.