سازمان جغرافیایی با بیش از سه ربع قرن تجربه در تهیه نقشه های پوششی و انجام کلیه فعالیتهای نقشه برداری و جغرافیایی، هماهنگ با پیشرفتهای علمی و فنی جهان، آمادگی کامل ارائه خدمات گوناگون در زمینه های مختلف علوم و فنون جغرافیایی، دورسنجی و نقشه برداری را دارا می باشد.