در این سایت اطلاعاتی درباره‌ی تجارب بشری به دست می‌آورید. تجربه‌ی بشر اسم یک برنامه‌ی رادیویی است که با استفاده از مبانی انسان‌شناسی ، ما را در شناخت خود و اینکه چه می‌کنیم؟ و چرا می‌کنیم؟ یاری می‌رساند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی نویسندگان و گوینده‌ی این برنامه در اختیار شما قرار داده و عناوین هر کدام از این برنامه‌های رادیویی را به شما نشان می‌دهد و شما می‌توانید متن هر کدام از آنها را مطالعه کرده و یا به آن گوش فرا دهید. تولیدکنندگان ‌برنامه‌های رادیویی می‌توانند اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند.