انسیتویMax Planck فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی تکامل انسان انجام می‌دهد. این انسیتو فعالیت خود را از سال ۱۹۹۷ آغاز کرده است. هدف این مرکز تحقیق و جستجو درباره‌ی تاریخچه‌ی بشر با استفاده از: آنالیزهای ژنی ، تحقیقات فرهنگی ، شناسایی زبان و سیستم‌های اجتماعی می‌باشد. با مراجعه به این سایت می‌توانید با گروه‌های مختلفی که در این مرکز فعالیت می‌کنند ، آشنا شوید ،هم‌چنین می‌توانید از کتابخانه‌ی مجازی این سایت استفاده کنید.