روزنامه خراسان، قدیمی‌ترین روزنامه محلی ایران است که اکنون به صورت سراسری منتشر می‌شود. اولین شماره روزنامه خراسان در تاریخ 1/4/1328 منتشر شده است. خط مشی اصلی روزنامه «فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خبری» بوده و صبحها منتشر می‌شود.اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه، رعایت مصالح انقلاب و نظام، حرکت در چارچوب قانون اساسی و سرعت و دقت در انتشار اخبار و مردمی بودن از ویژگیها و اصول کاری روزنامه خراسان می‌باشد.روزنامه خراسان وابسته به هیچ جناح سیاسی نبوده و صاحب امتیاز آن موسسه فرهنگی و هنری خراسان می‌باشد. روزنامه خراسان از تاریخ 5/11/77 دارای چاپ همزمان در مشهد و تهران بوده و به مدرنترین سیستمهای رایانه‌ای، ماهواره‌ای و تجهیزات پیش از چاپ و چاپ مجهز است. روزنامه در 16 صفحه رنگی و بصورت سراسری و 8 صفحه ویژه استان خراسان منتشر می شود.