شرق آن لاینwww.sharghonline.ir از مهرماه سال گذشته با اضافه شدن بخشی به سایت روزنامه به طور آزمایشی به عرصه نشریات الكترونیكی ورود پیدا كرد. اكنون پس از گذشت یك سال مجموعه شرق آن لاین كه یكی از زیرمجموعه های روزنامه شرق محسوب می شود، قصد دارد در كنار سایت روزنامه www.sharghnewspaper.com فعالیت مستقل خود را در فضای اینترنتی ادامه دهد. شرق آن لاین كه از ابتدای فعالیت خود تلاش كرد در عرصه اطلاع رسانی چون روزنامه شرق مشی مستقلی را دنبال كند، علاوه بر انتشار اخبار و گزارش های تهیه شده توسط نیروهای خود بخشی از مطالب هر روز روزنامه را ساعاتی قبل از چاپ در اختیار علاقه مندان این رسانه قرار می دهد.