سایت دانشگاه اراک به معرفی دانشگاه ، تاریخچه شهر مربوطه، اخبار آموزشی و ارتباطات دانشگاهی می‌پردازد.