این سایت به معرفی دانشگاه ایلام و دانشکده‌های آن می‌پردازد.