این سایت مربوط به دانشگاه استنفورد می‌باشد. در این سایت اطلاعاتی درباره‌ی تراشه‌ها با راندمان بالا در اختیار شما قرار می‌گیرد. این مرکز اقدام به برگزاری کنفرانس‌های علمی در این زمینه می‌کند که از طریق این سایت می‌توانید در این برنامه‌ها ثبت نام کنید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی دانشگاه استنفورد در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این مرکز طراحی‌کننده‌ی تراشه‌ها با راندمان بالا ، نرم‌افزارهاو سیستم‌های کامپیوتری می‌باشد و منبع اطلاعاتی خوبی برای مهندسین و محققین محسوب می‌شود. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری ، درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید.