این سایت جدیدترین نرم‌افزارهای کامپیوتری را در اختیار شما قرار می‌دهد. تیم تحقیقاتی این مرکز نرم‌افزارهای مورد نیاز را در اسرع وقت در اختیارشما قرار می‌دهند. این سایت جدیدترین نرم‌افزارهای تجاری را از طریق اینترنت در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به بسیاری از لینک‌های مفید در این رابطه متصل شوید. این شبکه کلکسیونی از نرم افزارهای موجود را در اختیار شما می‌گذارد. با مراجعه به این سایت اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست خواهید آورد.