در این سایت با استفاده از نرم ‌افزارهای گرافیکی سه بعدی و تکنولوژی‌های جدید در این زمینه ، می‌توانید به بیولوژی دیجیتالی دست پیدا کنید. متخصصین با استفاده از نرم‌افزارهای انیمیشنی می‌توانند پدیده‌های بیولوژیکی را شبیه‌سازی کنند. این برنامه‌ها به صورتی است که می‌توان آنها را به راحتی توسط کامپیوترهای Desktop انجام داده بدون اینکه نیازی به تجهیزات پیشرفته داشته باشد. از طریق این سایت می‌توانید مزایای این روش را مشاهده کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوید.