این سایت متعلق به سازمان هاکی معلولین در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد و به شرکت‌کنندگان امکان اجرای این بازی بوسیله‌ی ویلچرهای الکترونیکی را خواهد داد. هدف از تأسیس این سازمان ارائه‌ی برنامه‌های کیفی برای افرادی است که در زندگی روزمره از ویلچرهای الکتریکی استفاده می‌کنند. این سازمان قصد دارد تا مرزها و موانعی که بین ناتوانی جسمی و ورزش وجود دارند را از بین ببرد و امکان شرکت در مسابقه‌های ورزشی را برای آنان فراهم سازد. از جمله اطلاعات موجود در این سایت عبارتند از : ۱-ارائه‌ی قـوانیـن و مـقـررات حاکم بر بازی . ۲-معرفی لینک‌های مرتبط. ۳- اعلام زمان برگزاری مسابقات این دوره می‌باشد.