این سایت متعلق به یک شرکت مشاور در زمینه‌ی نرم‌افزارهای کامپیوتری می‌باشد. این مرکز مشاوره‌هایی را در زمینه‌ی سنجش نرم‌افزارهای موجود در خطوط هوایی و صنایع ارتباطی انجام می‌دهد. این شرکت دارای تجهیزاتی از قبیل: تجهیزات و ابزارهای جمع‌آوری کننده‌ی اطلاعات ، وسایل گزارش دهنده‌ی موقعیت و ... می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌ها و تحقیقات این مرکز به دست آورید. این شبکه کتاب‌هایی را در زمینه‌ی سنجش نرم‌افزارها به افراد علاقه‌مند معرفی کرده و مقالاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. این سایت شما را به سایر سایت‌های مفید در این زمینه متصل می‌کند.