سایت فدراسیون بین‌المللی کاراته‌ی کیوکوشین. این مرکز در ایالت متحده‌ی امریکا واقع گردیده است. هدف از طراحی این سایت ارتقاء و پیشبرد این شاخه از ورزش کاراته با شیوه‌ی آموزشی استاد Mas oyama می‌باشد. سایت فوق شامل اطلاعاتی در خصوص رویدادهای مهم این ورزش ، فلسفه و تاریخچه‌ی کیوکوشین و کاتاها و هم‌چنین کلیه‌ی واژه‌های اختصاصی این رشته به علاقه‌مندان معرفی می‌گردند.