این سایت متعلق به دانشگاه Tokyo می‌باشد. از طریق این سایت با فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی این دانشگاه آشنا خواهید شد. این دانشگاه یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ژاپن محسوب می‌شود. این دانشگاه دارای دانشکده‌هایی در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی ، علوم مهندسی ، علوم پایه ، کشاورزی ، اقتصاد ،داروسازی ، ریاضیات ، علوم انسانی و علوم پزشکی می‌باشد. این سایت شما را با برنامه‌های آموزشی این دانشگاه آشنا می‌کند و نقشه‌ی این دانشگاه را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت با چگونگی اعطای بورسیه به دانشجویان آشنا خواهید شد.