این سایت دانشگاه Tennssee را به شما معرفی می‌کند. این دانشگاه در سال ۱۷۹۴ تأسیس شد و تا امروز روند رو به رشدی را طی نموده و هم‌اکنون با بیش از ۲۶ هزار دانشجو و ۴۰۰ برنامه‌ی تحصیلی از فعال‌ترین دانشگاه‌های منطقه به شمار می‌رود. با مراجعه به این سایت شما می‌توانید اطلاعاتی از قبیل: نحوه‌ی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، کتابخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و آموزش این مرکز به دست آورید.